Vraag en Antwoord

Vraag en Antwoord

Is de islam in strijd met de westerse normen en waarden?

Je hoort mensen vaak zeggen dat de islam (waaronder de sharia) niet strookt met de Nederlandse of westerse cultuur. In Nederland bestaat vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en is discriminatie op basis van geloof of geslacht verboden.

vraagislam.nl

Waarom is er zoveel nadruk op regels in de islam?

De reden waarom moslims nadruk leggen op de regels is omdat God in zijn Heilige Geschriften ons leert dat wij door middel van die regels overgave tot Hem kunnen krijgen. Dat is de reden waarom de moslims dat belangrijk vinden. Neem bijvoorbeeld een belangrijke regel in de islam: het dagelijkse gebed, vijf keer per dag.

vraagislam.nl

Hoe moeten wij omgaan met al dat mediageweld tegen de islam?

Verandering brengt altijd weerstand. Bijna iedere denker, revolutionair of volksheld is ooit op weerstand gestuit, omdat zij het bekende durfden te betwijfelen en dapper een stelling durfden in te nemen die de politieke leiders van hun tijd niet konden waarderen. Hoewel deze mensen de nodige pijn hiervan hebben geleden, staan ze in de geschiedenisboeken bekend als helden en invloedrijke figuren.

vraagislam.nl

Waarom zien we tegenwoordig “geen” wonderen meer gebeuren?

Wonderen zijn bovennatuurlijke gebeurtenissen die Allah aan zijn Profeten laat verrichten. Met deze wonderen steunt Allah zijn Boodschappers tijdens hun profeetschap. Onze nobele Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, is de laatste Boodschapper van Allah. De tijd van de profeten en hun wonderen zijn dus gesloten.

vraagislam.nl

Wat zijn profeten en waarom zijn ze gestuurd?

De Schepper heeft elke groep wezens met een bedoeling en een gids of leider geschapen. Het is ondenkbaar dat de Almachtige Schepper, die bijen een koningin, mieren een leider en vogels en vissen een gids heeft gegeven, ons mensen geen Profeet zou geven om ons naar sprirituele, intellectuele en materiele perfectie te leiden.

vraagislam.nl

Wat wordt er geroepen vanuit de minaretten en waarom wordt dit elke dag opgeroepen?

Moslims kondigen iedere dag de gebedstijden van de dagelijkse gebeden aan door een speciale oproep te reciteren, die ‘adhaan’ wordt genoemd. Deze bestaat uit het verkondigen van de grootheid van Allah, de geloofsbelijdenis van de islam en de mensen tot het gebed uitnodigen. Ongeacht het land wordt deze adhaan altijd hardop in het Arabisch gereciteerd.

vraagislam.nl

Word een vrijwilliger

Doe met ons mee voor een beter samenleving en een mooie toekomst
logo_footer.png
Ringstraat 5
4731 PB Oudenbosch
Halderberge

VOLG ONS

Copyright © Ittihad Islami 2023. All Rights Reserved.

Search